Meld » Hoofdpagina » Welkom!
Meld: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Meld

De concurrentiedruk bepalen met het model van Porter

De concurrentiedruk, en daarmee ook de winstgevendheid van een bedrijf wordt bepaald volgens het vijfkrachtenmodel van Porter. Porter beschrijft vijf factoren: de potentiële toetreders, de intensiteit…
Schrijf mee!